Varför skadas barn som de gör?

Staffan Janson

Sammanfattning


Denna artikel handlar om varför riskerna för barn att skadas av olyckor är större än för vuxna. I korthet handlar detta om att:
• Barns fysik och motorik är under ständig utveckling
• Vuxna ofta misstar sig på barns utvecklingsnivå
• Barnets kropp är känsligare för skador än den vuxnes
• Det mesta i omgivningen är konstruerat för vuxna
• Barn har liten kontroll över sin omgivande miljö
• Barns åsikter sällan tas tillvara i planering 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!