Barnsäkerhet ett gammalt problem i ett nytt synsätt

Bodil Långberg

Sammanfattning


Denna artikel handlar om varför en ny och breddad syn är nödvändig i det framtida arbetet med barnsäkerhet. Särskilt bör följande områden beaktas för att kvaliteten ska ytterligare stärkas och höjas:

• Barns och ungas in ytande måste öka
• Kunskapen om skadors sociala bakgrundsfaktorer
• Säkerhet och utveckling är varandras förutsättningar
• Unga är en bortglömd grupp
• Lagstiftning och samverkan

Det är naturligtvis ytterst angeläget att det goda och framgångsrika barnsäkerhetsarbete som hittills har bedrivits i Sverige under många år av såväl myndigheter som frivilligorganisationer fortsätter.

 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!