Encyklopedi om demenssjukdom

Ingvar Karlberg

Sammanfattning


Titel: ”Om demens”


Författare: Gunilla Armanius Björlin,
Hans Basun, Barbro Beck-Friis,
Sirkka-Lisa Ekman, Elisabet Englund,
Maria Eriksdotter Jönhagen,
Lars Gustafson, Lars Lannfelt, Louise
Nygård, Karin Sparring Björkstén,
Beata Terzis, Lars-Olof Wahlund och
Anders Wimo.


Förlag: Liber förlag 2004.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!