”Mener du jeg skal være mit barns læge??” - en undersøgelse af holdninger til selfcare og sundhedspædagogiske problemstillinger ved kronisk sygdom hos børn fra etniske minoriteter

Lene Povlsen

Sammanfattning


Familier med indvandrerbaggrund udgør en sårbar gruppe i det danske samfund med anderledes sundhedspædagogiske behov. Artiklen beskriver et forsknings-projekt gennemført af forfatteren, som har søgt at belyse problemstillinger, afprøve nye metoder og opstille anbefalinger for undervisning til familier med anden etnisk baggrund end dansk ved type 1 diabetes hos børn og unge.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!