”Vårat barn kan ju vara en av dom...” - småbarnföräldrars tankar runt barnvaccinationer

Emma Lindblad, Ingela Krantz, Lisbeth Sachs

Sammanfattning


Barnhälsovården i Sverige upplever periodvis problem med att uppnå fullständig vaccinationstäckning för vissa barnsjukdomar, särskilt mässlingen. Med ett antropologiskt perspektiv går det att studera hur föräldrar tänker runt barnsjukdomar och sina barns hälsa, och förstå vilka riskbedömningar som görs i samband med beslut om vaccination. Förhoppningen är att detta kan bidra med nya ingångar i diskussionen runt problematiken med barnvaccinationer.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!