Vårdandets mångfald - en jämförande diskussion

Carola Skott

Sammanfattning


Den skiftande betydelsen av ”vårdande” undersöks här genom en jämförelse mellan episoder från Zimbabwe, Taiwan och USA. Synen på hjälpsökandes behov samt metoder för att lindra, hela och förbättra deras tillstånd uppvisar både likheter och skillnader. Utgångspunkten är gemensamma mänskliga förutsättningar medan kontextuell tolkning och kamp om tolkningsföreträde skapar en mångfald av innebörder. Meningsinnehållet i ett begrepp måste undersökas i den kulturella process som skapar och omskapar innebörder i språk och handling.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!