Medicinen som fetisch Den symboliska betydelsen av astma- och allergimedicin

Kristofer Hansson

Sammanfattning


Artikeln undersöker den symboliska meningen med mediciner som föremål i ungdomars vardag med astma och allergi. Den empiriska utgångspunkten är en läkemedelsannons för en inhalator samt en dialog mellan en patient och dennes läkare. Syftet är att undersöka hur medicinen kan diskuteras som fetisch. Genom att utgå från begreppet fetisch förs ett resonemang hur symbolvärden kopplade till medicinen som föremål ger ungdomarna en känsla av trygghet.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!