Antropologisk opmærksomhed. Refleksioner fra et feltarbejde om kvinder, kræft og rehabilitering

Helle Ploug Hansen

Sammanfattning


Artiklen sætter fokus på den antropologiske opmærksomhed i forhold til etnografisk feltarbejde. Formålet er at sætte en diskussion om ’krop og erkendelse’ på dagsordenen i relation til projekter inden for humanistisk sundhedsforskning. Jeg præsenterer en lille del af mit empiriske datamateriale fra et projekt om kvinder, kræft og rehabilitering. Jeg
argumenterer for at generering af data bl.a. er afhængig af de sociale relationer det lykkes den enkelte antropolog at etablere, og den eller de sociale pladser antropologen kan og vil indtage i den verden der studeres.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!