Sjukdomsförklaringar på Kuba

Johan Wedel

Sammanfattning


Artikeln diskuterar magi och häxeri som vanligt förekommande sjukdomsförklaringar på Kuba. Häxeri anses ofta ha sitt ursprung i avundsjuka och i de ökande ekonomiska ojämlikheterna i samhället. Genom att tolka sjukdom i termer av häxeri och magi, vilket bland annat sker genom spådomssystem och i besatthetsritualer, ges förklaringar som både är meningsfulla och som relaterar till den drabbades sociala värld.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!