Magins effekter blir rumsrena Placeboeffekten fångad på bild

Lisbeth Sachs

Sammanfattning


De problem som placebofenomenen innebär för den medicinska vetenskapen är inte enbart etiska utan också epistemologiska. Placebo hemsöker den biomedicinska objektiviteten. Tidigare har man sett placeboeffekter som en icke-specifik störning. Inom medicinsk antropologi kan emellertid erfarenheter av magins och ”trolldomens” starka effekter på olika symtom relateras till placebofenomen. Placeboeffekter intresserar forskare som sysslar med medicin och sjukdom som kulturberoende i ett historiskt och
tvärkulturellt perspektiv. Kanske sådana effekter kan vara en utgångspunkt i att upptäcka de mest effektiva beståndsdelarna i all medicinsk vård och behandling. Vi lever i en tid när medicinska upptäckter via ny teknologi håller upp en spegel for oss som låter magin komma in från kylan.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!