Biologiska och medicinska effekter av tobaksrök

Per Haglind

Sammanfattning


Tobaksrök innehåller ett stort antal ämnen som i de koncentrationer de förekommer orsakar skadliga effekter på både rökaren och de som utsätts för passiv rökning. Nikotinet i både röktobak och snus är kraftigt beroendeframkallande och påverkar i sig självt bl.a. blodtryck, hjärtpuls och blodets trombocyter. De allvarligaste konsekvenserna av tobaksrökning är hjärt-kärl-sjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom och cancer, av vilket lungcancer är vanligast. Rökning påverkar även allmänhälsan och rökare har högre sjuklighet än icke-rökare.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!