Presentationer av medicinska problem i telefonsamtal till primärvården

Vesa Leppänen, Ann-Mari Sellerberg

Sammanfattning


Föreliggande artikel handlar om telefonverksamheten inom primärvården.
Sjuksköterskorna som svarar har att fatta snabba beslut om hur uppringarnas problem skall följas upp. Samtidigt har de en begränsad mängd information om dem. Genom inspelningar av autentiska samtal beskrivs de olika sätt på vilka uppringare presenterar sina problem samt vilka konsekvenser de får.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!