Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans kompetens

Barbro Arvidsson

Sammanfattning


Handledning i omvårdnad startade bland sjuksköterskor inom den psykiatriska vården i England. Under 1960-talet började handledning av sjuksköterskor införas på en psykiatrisk avdelning vid Ullevåls sjukhus i Norge. Utvecklingen av handledning i omvårdnad/yrkesmässig handledning i omvårdnad har sedan dess spridits via den psykiatriska
vården till den somatiska (Hermansen, m.fl ., 1994), och kom i slutet av 1980-talet även till Sverige. Grupphandledning i omvårdnad är en betydelsefull källa till medvetandegörande, lärande och kompetensutveckling. Den utgår från en verklighet och verksamhet
som är deltagarnas. Det är när de handledda ges möjlighet till refl ektion som fördjupning och nya insikter i arbetet sker. Detta ställer stora krav på handledaren. Handledningen måste därför bedrivas av en erfaren kollega med speciell handledarkompetens.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!