Självskadebeteende hos unga kvinnor - Litteraturredovisning av nyare artiklar rörande självskadebeteende, dess bakgrund och behandling.

Margareta Samuelsson

Sammanfattning


Den forskning som gjorts visar att det framför allt är unga kvinnor som skadar sig i ångestlindrande syfte och för att omvandla den inre psykiska smärtan till yttre. Stor förekomst av barnmisshandel, psykisk, fysisk eller sexuell, fi nns i denna grupp liksom emotionell övergivenhet. Upp till 80% av BPD ( borderline personality disorder) patienter har rapporterat historia av
självskadebeteende. Många olika behandlingsformer, mediciner och psykoterapier, har prövats. DBT (Dialektisk Beteende Terapi) har visat sig vara en terapiform, som ger goda resultat hos kvinnliga borderlinestörda
patienter. Det framhålls mycket starkt i fl era refererade artiklar att självskadebeteende måste tas på yttersta allvar p.g.a. självmordsrisken.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!