Barns upplevelser av habilitering, skola och fritid samt kommentarer från föräldrar

Inger Bernehäll Claesson

Sammanfattning


Denna artikel bygger på en studie vars övergripande syfte är att belysa hur barn med cerebral pares upplever att de kan påverka olika stödinsatser och behandlingsmetoder som de erhåller från olika institutioner samt öka kunskaperna om deras unika situation. I artikeln redovisas resultaten från en intervjustudie där tretton barn mellan tio och sjutton år är respondenter samt kommentarer från deras föräldrar. Intresset fokuserar på barnens egna upplevelser och erfarenheter av habilitering, skola och fritid. Resultaten visar att barnen är övervägande nöjda med sin situation medan föräldrarna påvisar ett större missnöje.

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!