Stressreaktion och välfärdsdata - en populationsstudie

Berit Krafft, Curt Nyström, Orvar Nyström, Christian Pedersen

Sammanfattning


Stressreaktion i en normalbefolkning visar samband med välfärdsdata.
• Förstärkt stressreaktion uppvisade personer som uppbar sin försörjning genom sjukpenning, sjukersättning, socialbidrag och arbetslöshetskassa
• Stressreaktion av lindrig grad framkom bland personer som uppbar studiemedel, ålderspensionärer, föräldralediga och personer i förvärvsarbete
• Stressreaktion var väsentligen normal bland egna företagare
• Stressreaktion skattades förstärkt vid begränsade möjligheter att kontrollera, påverka och styra sitt liv och när den egna upplevda hälsan bedömdes vara sänkt.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!