Vart är alkoholpreventionen inom primärvården på väg?

Preben Bendtsen, Kjell Johansson

Sammanfattning


Förväntningar på att primärvården skall ta ett ökat ansvar för patienter med hög alkoholkonsumtion har varit stora och forskningen har visat effekter av enkla interventioner som tar 5-10 minuter av läkarens tid i anspråk. På senare tid har det dock ifrågasatts om denna interventionsmodell
är anpassad till primärvården, då den visat sig svår att integrera i hälso- och sjukvårdens rutinverksamhet. I artikeln diskuterar författarna olika möjligheter att utveckla alkoholscreening och intervention mot bättre anpassning till primärvårdens villkor, samtidigt som man når större delen av de patienter som har en alkoholkonsumtion som behöver förändras.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!