Från fristående kurser i folkhälsovetenskap till folkhälsoprogram i enlighet med Bolognaprocessen

Bo JA Haglund, Bjarne Jansson, Leif Svanström

Sammanfattning


Socialmedicinen som kunskapsområde har de senaste två hundra åren spelat en viktig roll för förståelsen av folkhälsans utveckling och folkhälsoarbetets praktik. Socialmedicinen har sedan folkhälsoutbildningens start 1985 haft en nyckelroll. I denna artikel redovisas folkhälsoutbildningens förändringar fram till idag vid Karolinska Institutet. Från fristående kurser i socialmedicin och prevention som kunde sättas samman till en examen till folkhälsoprogram enligt Bolognadeklaratioenens intentioner.

Social Medicine has played a major role during the last two hunded years for the understanding of public health and prevention. It has also been a key in public health education since it´s national start 1985. In this article the evolvment of public health education within Karolinska Institutet is presented. It started as elective courses in social medicine and prevention and has developed to public health education programmes according to the Bologna declaration.


Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!