The art and science of ME/CFS: A 2016 synopsis

Daniel Peterson

Sammanfattning


ME/CFS, en komplex multisystemsjukdom av olika etiologi, som medför betydande funktionsnedsättning och stora kostnader, beräknas påverka cirka 40 000 svenskar. Denna översikt beskriver utvecklingsprocesser vid amerikanska myndigheter (till exempel CDC); vid framväxande kliniska centra i Stockholm och Göteborg, i sofistikerad svensk forskning med inriktning på grundläggande och translationell medicin samt i läkarutbildningen. En modell presenteras för bildandet av kompetenscentra (Centers of Excellence). Andra frågor som behandlas är: kontroverser angående ändrad sjukdomsbeteckning, undergrupper av patienter, Big Data och precisionsmedicin, mikrobiom och aktuella utmaningar när det gäller behandling. I beskrivningen av forskningshinder och lösningar innefattas den markanta bristen på finansiering och uppmärksamhet från statliga myndigheter, akademiska institutioner och läkemedelsindustrin. Utvecklingen av kompetenscentra och en optimism baserad på ny vetenskap och teknik och ett globalt samarbete, ger hopp för framtiden.


A complete English language version of this paper is found here: http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1488/1278


Nyckelord


ME/CFS Myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom; Translationell Medicin; C.O.E. - Centers of Excellence; Big Data; Mikrobiom

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!