Vårdsituationen för ME/CFS sjuka

Anna Franklin

Sammanfattning


Både patienter och specialistläkare är rörande överens om att det råder stora brister i vårdsituationen för människor som har sjukdomen ME/CFS. Kunskapen är obetydlig eller obefintlig och de flesta patienter får felaktig diagnos, vilket försämrar deras tillstånd avsevärt. Idag finns bara två specialistmottagningar i Sverige. Men en av dem har remissstopp och den andra är hotad av nedläggning. För att synliggöra ME/CFS behövs förutom mer forskning för att visa på den verkliga orsaken till sjukdomen också fler specialistmottagningar runt om i Sverige. Flera politiker håller med om att situationen är ohållbar, men i dagsläget händer inte så mycket för att förändra den. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!