Invest in ME Research 2016

Henrik Fransson, Kerstin Heiling

Sammanfattning


Den 3 juni 2016 anordnades den 11:e internationella konferensen Invest in ME Research i London. Bland deltagarna från 18 olika länder fanns Kerstin Heiling (RME Sverige) och Henrik Fransson (RME Stockholm). Utifrån våra minnesanteckningar beskriver vi här vad de olika forskarna förmedlade, vilket kan beskrivas som ett pussel där man nu ser hur bitar som tidigare varit åtskilda börjar passa ihop.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!