Infektionsutlöst autoimmunitet vid ME/CFS. En förklaringsmodell

Jonas Blomberg

Sammanfattning


Förståelsen av sjukdomen ME/CFS ökar. Det är vanligt att ME/CFS debuterar efter en infektion. En förklaringsmodell är att den leder till autoimmunitet som drabbar bland annat hjärna och energiomsättning. ME/CFS patienter har ofta ”Irritable Bowel Syndrome”, IBS. Vid den har hittats en förändrad tarmflora avseende både virus och bakterier. Dessutom har mikroläckage från tarmen till blodet observerats. En funktion hos tarmfloran är att bidra till utvecklingen av immunsystemet, ett antigent träningssystem som ibland leder till tolerans. Ett potentiellt skadligt immunsvar mot antigener som korsreagerar med kroppsegna antigener kan då undvikas. Men om tarmfloran ändras, och mikroläckage uppstår, störs toleransutvecklingen. En förklaringsmodell för ME/CFS är att patienterna i början har en genetisk predisposition och IBS. Därefter sker gradvis utveckling av autoimmunitet som beroende på genetik och mikrobiell exposition kan leda till samtidigt förekommande sjukdomar som fibromyalgi, sköldkörtelsjukdom och ortostatisk hypotension (svimningstendens vid upprättstående). Till slut kommer en avgörande infektion då autoimmunisering leder till ME/CFS. Förklaringsmodellen innehåller flera hypotetiska steg. Fortsatta studier krävs för att klargöra sjukdomsorsakerna.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!