Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora

Katarina Bernhardsson, Kristofer Hansson

Sammanfattning


Inledning/ledare till temanumret om Medicinsk humaniora

Nyckelord


medicinsk humaniora; medical humanities

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!