Livsdugliga data i gränslandet mellan vård, styrdokument och teknik

Karolina Lindh, Johanna Rivano Eckerdal

Sammanfattning


Biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning har visat hur infrastrukturer och data inte är neutrala utan bidrar till att forma både det som de representerar och sammanhangen där de används. Vi utgår från dessa insikter och diskuterar i artikeln en nyhetsrapportering från november 2015 som handlade om en eventuell förändring av abortgränsen i Sverige. Registerdata från Svenskt Neonatalt kvalitetsregister, ett av över 80 svenska nationella kvalitetsregister – där data om behandlingar, patienter och sjukdomar samlas i syfte att förbättra kvaliteten inom vården – visar sig vara betydelsefulla för nyheten. Vi belyser hur infrastrukturer och specifika data kan förstås som relationella och inta olika innebörder eller roller i olika sammanhang, i detta specifika fall, sammanhang som handlar om såväl neonatalvård som abort. Konsekvenserna av förståelserna rör här liv och död.


Nyckelord


biblioteks- och informationsvetenskap; data; nationella kvalitetsregister; informationssystem; infrastruktur; boundary object

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!