Berättade fantasier om förr, nu och framtiden i vården av barn med diabetes

Gabriella Nilsson, Kristofer Hansson

Sammanfattning


Med utgångspunkt i begreppet fantasi undersöks i den här artikeln mötet mellan vårdpersonal och föräldrar vars barn helt nyligen diagnostiserats med diabetes. Genom en etnografisk analys av vårdmötesberättelser visar det sig att fantasier om förr, nu och framtiden är återkommande i processen att som förälder acceptera ansvaret för omvårdnaden av ett barn med en kronisk sjukdom. Fantasierna, som kan vara både reproduktiva och subversiva, är del i en förhandling om vad som är sjukt och friskt. De är del i den normaliseringsprocess där familjerna ska lära sig att leva med diabetes.

Nyckelord


fantasi; vård; diabetes; barn; möte; etnologi; medicinsk humaniora

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!