Betydelsen av falldefinitioner för ME/CFS Myalgisk Encefalomyelit och Kroniskt Trötthetssyndrom

Leonard Jason, Samantha Fragale

Sammanfattning


Falldefinitioner är väsentliga för alla sjukdomar för att på ett tillförlitligt sätt differentiera mellan dem som har en diagnos och de som inte har det. Myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom. Ett antal olika kriterier har föreslagits för myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom och en förändrad benämning har nyligen föreslagits av Institute of Medicine (IOM, 2015). Det är nödvändigt att nå samförstånd om en klinisk och en forskningsinriktad definition. Två studier har genomförts vid DePaul University och de diskuteras i denna artikel. Betydande problem angående tillförlitlighet (reliabilitet) uppdagades med de nya IOM rekommendationerna och innebörden av dessa problem diskuteras.

A complete English language version of this paper is found here: http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1452/1277


Nyckelord


epidemiologi; kroniskt trötthetssyndrom; kriterier; Myalgisk Encefalomyelit; IOM; SEID

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!