Vad är genus?

Mia Liinason

Sammanfattning


I denna artikel går jag igenom några av genusforskningens centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter, med syfte att ge en beskrivning av den norm- och vetenskapskritiska kunskap som har utvecklats inom genusforskningen.
With the aim to describe the critical knowledge of science and normativity that has been produced by gender scholars, I give in this article a brief description over key concepts and theoretical departures in gender research. Key words: gender reserach, sex, gender, women’s studies, medicine, biology

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!