En bok som ger hopp vid utmattningssyndrom

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


Recenserad bok: Väggen: En utbränd psykiaters notering
Författare: Pia Dellson
Förlag: Natur & Kultur (138 sidor), 2015

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!