Folkhälsoutbildning i entreprenörskap – kan en pantomat bli en del av samhällsutvecklingen?

Åsa Tjulin, Liselotte Noren

Sammanfattning


“Att man kan göra saker som blir skillnad och att det är viktigt att börja våga göra saker”. Den här artikeln beskriver hur en social innovation kan användas som en fallstudie i en kurs som behandlar entreprenörskap inom hälsa och välfärd på Mälardalens högskola. Studenterna inbjuds till att bli aktiva medskapare av en samhällsutvecklande verksamhet, Refo. När du läser artikeln kommer du få ta del av ett pedagogiskt tankesätt som handlar om att göra studenterna aktiva deltagare i sin egen läroprocess då skapas en känsla av att våga göra saker som kan bidra till förändring. Under två lärtillfällen i kursen tas studenterna med på en resa från hur en idé som kan ha inverkan på de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa föds till hur idén utvecklas som en verksamhet med mål att förbättra hälsa i segregerade lokalsamhällen. Kursen ger utrymme för studenterna att vidareutveckla och komma med idéer på förbättringar för verksamheten under kursens gång.

Nyckelord


folkhälsoutbildning;högre utbildning;entreprenörskap;entreprenöriellt lärande;social innovation;jämlik hälsa

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!