Skolsköterskans möte med nyanlända ensamkommande barn och ungdomar

Christina Dahlbring

Sammanfattning


Skolsköterskan är oftast den hälso- och sjukvårdspersonal som först möter det nyanlända barnet/ungdomen. Många nyanlända barn har dålig hälsa, både fysisk och psykisk. Skolsköterskans uppgift är att screena för ohälsa, och att genom nätverksarbete med familjehem, personal på skolan, god man och familjehemssekreterare se till att barnet får den hjälp och vård den behöver för sina hälsoproblem. Genom hälsoinformation med hjälp av tolk kan hon också hjälpa barnet till kunskap om sin egen och andras hälsa.

Nyckelord


Skolsköterska, nyanlända, hälsoundersökning, hälsoskola

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!