Polisens arbete med ensamkommande barn som begår brott

Maria Pettersson

Sammanfattning


Polisen har under senare år märkt en ökning av antalet ensamkommande barn som begår brott. De ensamkommande barn som begår brott är få av det totala antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige. De flesta av barnen kommer från socialt utsatta situationer och har levt i gatumiljö under stor del av sitt liv både i hemlandet och i andra länder i Europa. Barnen fortsätter detta socialt utsatta liv även i Sverige med droger, hemlöshet och i vissa fall misstänkt människohandel. Barnen är svåra att fånga upp och vårt svenska regelverk försvårar också för barnen att få den hjälp de behöver. Detta resulterar i att Sverige misslyckas med att leva upp till Barnkonventionen när det gäller dessa barn.


Nyckelord


Ensamkommande barn, Barn utan vårdnadshavare, Polisen, kriminalitet, droger.

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!