Har genus en roll i förskrivningen av läkemedel?

Therese Kardakis

Sammanfattning


Normala mänskliga tillstånd har blivit behandlingsbara diagnoser på senare tid, det verkar dessutom som om läkare är mer benägna att skriva ut recept till kvinnor än till män. När man tänker på verkligheten utifrån könsstereotypier finns risken att överdriva små skillnader, eller att se skillnader där de inte finns. Syftet med studien var att se om läkemedelskonsumtionen skiljer sig mellan män och kvinnor vid likartade hälsobesvär. Resultatet visar att vid alla ohälsobesvär/ symtom konsumerar kvinnor mer läkemedel än män. Ur ett genusperspektiv anses resultatet vara en följd av ett könsstereotypiskt tänkande hos receptförskrivarna. En hög läkemedelskonsumtionen medför konsekvenser för folkhälsan.
Normal human conditions have become treatable diagnosis in the last years, and it also seems like doctors tend to prescribe more recipes to women than men. If you think about the reality without considering stereotypes, there’s a risk to exaggerate small differences or to actually see differences where they don’t exist. The purpose of this study was to see to if the use of pharmaceuticals in different ill healthconditions differs between men and women. The results show that women consume more pharmaceuticals than men within every ill health condition. The results are from a gender perspective considered to be a result of genderstereotype thinking among the recipe prescribers. The high consumption of pharmaceuticals brings consequences for the publics’ health. Key words: Gender, pharmaceuticals, public health, stereotypes

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!