Reflekterande alumni - en studie av tidigare magisterstudenter vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Kristofer Dreiman, Bjarne Jansson, Bo JA Haglund

Sammanfattning


Syftet med studien var att ta del av tidigare magisterstudenters erfarenheter och uppfattningar om vilka krav som ställs ute i arbetslivet. I studien ingick de studenter som avlagt examen från två numera avslutade magisterutbildningar vid KI, magister med ämnesbredd inom folkhälsovetenskap (40 poäng) och djupmagisterprogrammet i folkhälsovetenskap (80 poäng), åren 1998- 2007. Svarsfrekvensen var, 63 procent (175/277). De främsta anledningarna att söka sig till magisterprogrammen på KI var intresset för ämnet och att utbildningarna bedömdes som lämpliga komplement till tidigare akademisk utbildning. En stor andel (82%) av de tillfrågade förvärvsarbetade efter studierna med uppgifter relaterat till folkhälsoarbete. En obalans kunde observeras mellan arbetslivets krav på vissa praktiska färdigheter och utbildningens mer forskningsinriktade innehåll och upplägg. En majoritet (65%) hade fått arbete redan innan utbildningen var avslutad. Sammantaget bedömde studenterna att de hade goda teoretiska kunskaper inom ämnesområdet men skulle behöva mer träning i att applicera dessa i arbetslivet.

The aim was to investigate former students’ having a Degree of Master examination and their experiences from two master programs in public health, and also to examine demands from the labour market. A survey to students graduated 1998-2007 was implemented with a response rate of 63 percent (175/277). One of the most outstanding reason to why the students applied for the master programs was that it made a suitable combination with earlier studies. About 82 percent of the respondents were employed after their studies, many classified it as public health work. Regarding the balance between demands from working life and the ability of the programs to fulfil these demands a gap was identified. A strength of the programs was the capability to mediate a scientific framework. The weaknesses touch upon among others the ability to apply the theoretical knowledge in practice. A majority ( 65%) has already been employed before the education was finished. Altogether the respondents claimed having good theoretical knowledge but would have had more skills to apply these in the working life situation.


Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!