Kritiska granskningar av hälso- och sjukvårdens funktioner – ensidiga lösningar för behandling och överförskrivning av läkemedel

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


Ledare

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!