Könet i den folkhälsopolitiska texten, - Om kön och genus i 2005 års folkhälsopolitiska rapport

Mikael Eivergård

Sammanfattning


I regeringens folkhälsoproposition 2003 angavs att den nya folkhälsopolitiken skulle bedrivas med ett integrerat genusperspektiv. I denna artikel analyseras framställningen av kön i uppföljningen av de folkhälsopolitiska målen i 2005 års folkhälsopolitiska rapport. En utgångspunkt är att se det folkhälsopolitiska fältet som en mötesplats för olika vetenskapliga traditioner, paradigm och perspektiv där en traditionell biomedicinsk könsdiskurs möter en sociokulturellt orienterad genusdiskurs som definierar kön som en social och kulturell konstruktion.
In 2003 the Swedish Parliament adopted a new public health policy. It was decided that public health work must be carried out with a gender perspective. This article discusses the representation of gender in the first public health report published in 2005. The aim is – with the conception of discourse as the starting point – to analyze how the report relates to the concept of a bio-medical (sex) respectively a social and culture (gender) discourse. Key words: Public health policy, gender, discourse analysis

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!