Temaledare: Marknadsstyrning och missbruksvårdens medikalisering

Jan Halldin, Gunnar Ågren

Sammanfattning


Temaledare till Tema: Missbruk 2015.

Nyckelord


temaledare, medikalisering, missbruk, missbruksvård

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!