En magisk box för resiliensterapi Strategiskt, kreativt och engagerat stöd i samverkan med barn i kris eller svåra livssituationer

Elinor Brunnberg, Angie Hart

Sammanfattning


I den här artikeln beskrivs en ny modell utformad för att ge professionella, föräldrar och andra betydelsefulla personer i daglig kontakt med barn och unga redskap för resiliensskapande insatser. Barn och unga som lever i en svår livssituation, på flykt eller på annat sätt i kris kan visa oanade krafter och lyckas klara sig ”mot alla odds”. De kan vara maskrosbarn som uppvisar det som brukar beskrivas som resiliens. Den grundläggande idén med resiliensskapande arbete med olika insatser, som i den här artikeln även kallas för resiliensterapi (RT), är att de vuxna i barnets omgivning kan använda olika metoder för att bidra till att stärka barnets motståndskraft. I artikeln presenteras en magisk box med fem olika arenor som innehåller verktyg för att bygga och utveckla barnets resiliens och gynna en optimal utveckling.

Nyckelord


Intervention, motståndskraft, maskrosbarn, delaktighet, socialtjänstIntervf

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!