Läkaren, receptblocket och missbrukarna

Jan Halldin

Sammanfattning


Utifrån ett mångårigt extraarbete på Socialstyrelsen diskuterar författaren läkares överförskrivning av beroendeframkallande läkemedel. En redogörelse lämnas över hur tillsynen av dessa ärenden handlagts tidigare på Socialstyrelsen och numera på Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Olika förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemet lämnas.


Nyckelord


läkarroll; överförskrivning; narkotika; opioider; beroendeframkallande läkemedel; tillsyn; prevention

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!