Riskfylld alkoholanvändning hos ungdomar med cannabisproblem

Mats Anderberg, Mikael Dahlberg

Sammanfattning


Ungdomar som använder cannabis dricker också ofta alkohol. Denna artikel belyser hur en riskfylld alkoholkonsumtion hos ungdomar, som inleder behandling på storstädernas Maria-mottagningar för missbruk av cannabis, relateras till användningsmönster samt till olika bakgrunds- och riskfaktorer. Studien baseras på strukturerade intervjuer med 887 ungdomar och analysen urskiljer nio olika riskfaktorer som är starkt relaterade till deras kombinerade användning av cannabis och alkohol. En slutsats är att det är viktigt att uppmärksamma ungdomars riskfyllda alkoholkonsumtion och vid behov även erbjuda specifika interventioner med inriktning på alkoholproblem.

Nyckelord


adolescents; substance abuse; risky alcohol consumption; outpatient care; risk factors

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!