Att reagera mot antiziganism

Heidi Pikkarainen, Diana Nyman, Erland Kaldaras

Sammanfattning


Den antiziganism som romer vittnar om synliggör att de lagar som skulle kunna skydda romers rättigheter inte följs i tillräcklig utsträckning. Att antiziganismen historiskt har tillåtits passera utan att ansvar har utkrävts är ett skäl till att den än i dag uppfattas som legitim. För att motverka antiziganismen krävs att våra offentliga förvaltningar tydligt tar ställning för romers rättigheter och mot antiziganism. Romer måste också göras delaktiga i utformandet av åtgärder mot antiziganism. 

 


Nyckelord


antiziganism; romer; mänskliga rättigheter; diskriminering

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!