Sveriges antiziganistiska historia

Heidi Pikkarainen, Eleonor Frankemo, Gunno Gunnmo, Rosita Grönfors, Mujo Halilovic, Stefano Kuzhicov, Diana Nyman, Angelina Dimiter, Marian Wydow

Sammanfattning


Sverige har en lång historia  av att förfölja och fördriva romer. Under förra seklet genomförde statliga och kommunala aktörer omfattande kartläggningar av romer med rasbiologiska utgångspunkter. Samma utgångspunkter låg bakom steriliseringspolitiken och många andra repressiva åtgärder mot romer. Antiziganismens kontinuitet visar sig i att romers mänskliga rättigheter kränks än i dag och att den fortfarandet tillåts passera utan att ansvar utkrävs.

Nyckelord


antiziganism; romer; mänskliga rättigheter; diskriminering; rasbiologi; sterilisering

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!