Att upptäcka spelproblem – ett pilotprojekt vid ett socialkontor

Mikael Dahlberg, Mats Anderberg

Sammanfattning


Denna artikel belyser hinder och möjligheter vid implementering av en screeningmetod för att identifiera spelproblem bland personer som uppbär försörjningsstöd inom socialtjänsten i Göteborg. Det empiriska underlaget samlades in via dels en undersökning av spelproblem med de två screeninginstrumenten NODS och NODS-PERC, dels fem intervjuer med handläggare. Studien visar att det är möjligt att identifiera personer med spelproblem inom socialtjänsten med båda screeningintervjuerna, men åskådliggör även de svårigheter som förelåg vid implementeringen av detta nya arbetssätt inom socialtjänsten.


Nyckelord


problem gambling, screening method, NODS-PERC, implementation, social services

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!