Om handlingsutrymme mellan givande och tiggande

Cecilia Eva Parsberg

Sammanfattning


Det finns ett handlingsutrymme mellan oss. Konst är ett sätt att utnyttja detta utrymme för att uttrycka det sinnliga, det där också det politiska grundas: i affekter och reaktioner hos människor. Om konsten handlar om att synliggöra detta handlingsutrymme så handlar det politiska om hur det är möjligt att se vilka bilder som är relevanta i detta utrymme, och att aktivera det. 


Nyckelord


handlingsutrymme, givande, tiggande, konst, politik, medborgare, EU, medskapande, samvaro, orättvisa, röster

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!