Kontinuitet och helhetssyn i rehabilitering av patienter med långvarig smärta – en studie från Vidarkliniken

Maria Arman

Sammanfattning


Patienter med långvarig smärta är en grupp där behandlingen varierar och resultaten är sparsamma. En unik form av ”Multimodal rehabilitering” som innebär en kombination av fysiska, psykiska och socialt relaterade behandlingar har det integrativa antroposofiska sjukhuset, Vidarkliniken erbjudit alltsedan starten. I studien har 15 kvinnor, med smärtproblematik intervjuats efter behandling vid Vidarkliniken. Ett återkommande tema var att en brist på kontinuitet och helhetssyn som de upplevt i tidigare vårdkontakter, blev tillfredsställd. Att ha blivit sedd och omhändertagen med helhetssyn innebar en vändpunkt mot egen hälsorörelse. Artikeln avslutas med en genus-reflektion. 


Nyckelord


Långvarig smärta; antroposofisk vård; rehabilitering; patientperspektiv; helhetssyn; genus

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!