Reflektioner om användningen av kulturformuleringen vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i ett mångkulturellt område

Kersti Gabrielsson

Sammanfattning


I ett område i nordvästra Stockholm har öppenvårdspsykiatrin sedan snart tio år deltagit i att utveckla och använda en manual för intervju enligt kulturformuleringen i DSM-IV. Jag beskriver i den här artikeln mina erfarenheter av möten med patienter med annan kulturell bakgrund och av att samtala om kultur. Vidare ger jag några exempel och anonymiserade patientvinjetter som illustrerar hur kulturformuleringen är till användning i det arbetet, för att öka förståelsen och förbättra behandlingsalliansen, för att förbättra diagnostiken och för att stödja patienter i deras rehabilitering. Uppgifter om patienter är lätt ändrade för att skydda anonymiteten.


Nyckelord


kultur, psykiatri, behandlingsplanering, DSM

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!