Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik

Sofie Bäärnhielm, Maria Sundvall

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!