Att utvärdera med processtänkande för lärande

Osman Aytar, Anne Söderlund

Sammanfattning


Förändringsprojekt kan utvärderas på olika sätt. Ett av sätten är att utvärdera
med processtänkande vilket innebär att utvärderare är med i processen redan
från början. Involvering av utvärderare redan i början av ett projekt kan innebära
flera utmaningar både för själva projektet och utvärderarna. Denna studie
handlar om att beskriva och analysera på vilket sätt och med vilka resultat ett
perspektiv med processtänkande på utvärdering av Lärandeprojektet – Vård
på lika villkor användes. Resultaten indikerar bland annat att det var ett bra
val att ta in utvärderingsperspektiv redan i början av projektet. Det har i sin tur
bidragit bland annat till att aktiviteterna under projektets gång haft betydelse
för lärande och genomförande av projektet i sig.

Nyckelord


Processutvärdering, uppföljning, lärande, aktiviteter, genombrottsmetoden

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!