”Ja, så tänker vi också …” – Ett programteoretiskt perspektiv på det nationella Lärandeprojektet – Vård på lika villkor

Osman Aytar

Sammanfattning


Att utveckla en programteori för ett projekt och utvärdera projektet utifrån denna
programteori har både sina förtjänster och begränsningar. Dessa förtjänster
och begränsningar kan i sin tur bero på det rådande förhållningssättet
gentemot en bestämd programteori. Denna studie handlar om att undersöka
hur olika faser och delar av det nationella Lärandeprojektet – Vård på lika
villkor (2011-2014) fungerat i förhållande till den programteori som utvecklats i
början av projektet. Resultatet visar att det programteoretiska perspektivet på
projektet bidragit till en bättre strukturering av de olika formerna av utvärdering,
gett en bredare förståelse av projektet olika delar och gett bättre möjligheter
till att förbättra uppföljning av projektet av forskargruppen i samarbete
med projektledningen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de
deltagande vårdverksamheterna.

Nyckelord


Programutvärdering, intressenter, primärvård, jämlikhet, arbetssätt

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!