Primärvårdens ersättnings- och styrsystem i förändring: ACG – kejsarens nya kläder?

Lennart Bogg

Sammanfattning


Utvärderingen av SKL-projektet ’Vård på Lika Villkor’ visade att primärvårdens
ersättnings- och styrsystem genomgått stora förändringar under senare år
med olika utformning i landstingen. Primärvårdens ersättnings- och styrsystem
i samtliga landsting i Sverige beskrivs och analyseras med särskild fokus på
ACG-systemet i en litteraturanalys med avseende på ACG-systemets effekter
på vårdens jämlikhet, innehåll kvalitet och effektivitet. Totalt har 51 relevanta
artiklar analyserats. Slutsatsen är att studierna huvudsakligen avsett ACGsystemets
förmåga att predikera framtida vårdbehov, men att ingen av de
analyserade artiklarna har studerat effekter på vårdens jämlikhet, innehåll,
kvalitet eller effektivitet. En brittisk studie visar dessutom att det finns en mycket
enklare och mindre kostsam metod som dessutom predikerar vårdbehov bättre
än ACG.


Nyckelord


primary care, health care management, reimbursement, health care finance, ACG

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!