Malmös väg mot en hållbar framtid: Hälsa, välfärd och rättvisa

Bob Jessop

Sammanfattning


Det är ett mycket intressant och inspirerande dokument för de läsare, som liksom jag, bor utanför Sverige. Sammanfattningsvis representerar rapporten en betydande bedrift. Nyttan med mång- och tvärvetenskaplig samverkan är uppenbar. Framför allt är de samhälls- och naturvetenskapliga argumenten sammanvävda på ett sätt som resulterar i en välskriven och tillgänglig text som leder till ett antal samordnade rekommendationer och översätter dem till åtgärdspunkter som kan användas för att följa den framtida utvecklingen. Rapportens mest imponerande inslag är det konsekventa och flerdimensionella intresset för mänsklig blomstring och jämlikhet och, i detta sammanhang, kritiken, ibland explicit, men oftare implicit, av den begränsning som den ensidiga fokuseringen på ekonomisk tillväxt innebär.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!